Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, a început recent un demers public prin care dorește să aducă la cunoștința publicului ( cetățenilor, beneficiarii de drept ai rezultatelor activității Curții de Conturi) modul  în care conducerea Curții de Conturi a României prin voința exclusivă a ”Președintelui” Mihai Busuioc a reușit să aducă haosul și să lipsească de autoritate una dintre cele mai respectabile și de încredere instituții constituționale a Statului Român, CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI.

Tot acest demers ilegal de modificare sau completare a dispozițiilor normative ce privesc organizarea și funcționarea Curții de Conturi (raporturile juridice ale instituției) prin acte administrative de forță juridică inferioară legii (Hotărâri ale Plenului Curții de Conturi) nu ar fi fost posibil fără complicitatea pasivă a decidenților politici cu rol de legiferare și a ”colaboratorilor apropiați”, aduși în instituție de către Mihai Busuioc pe post de consilieri, fără să aibă niciun fel de expertiză în ceea ce privește activitatea de audit public extern sau a unor personaje obscure găsite în cadrul instituției și pe care le-a promovat pe funcții de conducere fără niciun discernământ.

Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

 EPISODUL II. ȘOFERII DIN CURTEA DE CONTURI BENEFICIAZĂ DE SPORUL DE ORNIS IAR CONSILIERII PERSONALI DE PENSIA SPECIALĂ

 Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, a început recent un demers public prin care dorește să aducă la cunoștința publicului (beneficiarii rapoartelor Curții de Conturi) modul netransparent, ineficient și ilegal în care conducerea Curții de Conturi a României își îndeplinește atribuțiile de serviciu.

În episodul de azi, dorim să atragem atenția asupra faptului că în cadrul Curții de Conturi a României: consilierii personali ai membrilor Plenului CCR, intrați pe ușa din spate a instituției (adică fără examen) beneficiază nelegal de pensia specială, de sporul de ORNISS (sporul de gestionare al informațiilor clasificate) de care, culmea ironiei, beneficiază chiar și șoferii Curții de Conturi. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted aprilie 5, 2023 By admin

Vă informez, în mod oficial că astăzi 05.04.2023, s-a făcut dreptate, instanța de fond, Tribunalul București, s-a pronunțat, prin decizie, ADMIȚÂND contestația mea la decizia de concediere disciplinară la care am fost supus, în mod abuziv și nelegal, în anul 2022 de către conducerea Curții de Conturi a României.

Astăzi, instanța a dispus anularea ca NELEGAL a ordinului emis de către Președintele Curții de Conturi a României privind destituirea mea din funcție, ”cu repunerea părților situația anterioară şi reintegrarea reclamantului pe postul şi funcţia deţinute anterior emiterii Ordinului nr. 580/21.06.2022. Dispune obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective pe postul deținut anterior”. Read the remainder of this entry »

2 Comments so far. Join the Conversation
   

EPISODUL I. NEVALORIFCAREA CORESPUNZĂTOARE A CONSTATĂRILOR; OMITEREA SESIZĂRII ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ

       Una dintre principalele atribuții ale Curții de Conturi este exercitarea funcției de control asupra modului de formare a resurselor bugetului de stat, iar instituția responsabilă de colectarea banilor la buget este ANAF.

         După cum bine știm țara noastră este codașă în UE în ceea ce privește gradul de colectare a TVA, cu un Gap de TVA de aproximativ 3% din PIB, adică 7,4 mld euro în anul 2020 (36 mld. lei), ceea ce înseamnă în jur de 35% din veniturile estimate.

       Deși, pentru a nu-și arăta incompetența, guvernanții arată cu degetul către sectorul privat (în special către multinaționale) că nu și plătesc obligațiile fiscale către statul român, aceiași guvernanți au numit în funcții cheie în două instituții importante ale statului român (ANAF și Curtea de Control) persoane care nu au făcut nimic pentru a crește gradul de colectare la buget.

Read the remainder of this entry »

1 Comentariu. Se alăture conversaţie
   

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE PARLAMENTUL ROMÂNIEI

Posted martie 28, 2023 By admin

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage, în mod public, atenția supra faptului că modificări pe care Plenul Curții de Conturi (CCR) le-a făcut asupra Regulamentului Curții de Conturi (CCR), sunt NELEGALE și totodată pot avea consecințe asupra SIGURANȚEI NAȚIONALE.

 Sub pretextul implementării proiectului derulat de CCR sub titulatura ”SAI pentru cetățean”, care declarativ vizează ”o reformă instituțională al cărui scop este de acela de a-și consolida capacitatea de a realiza activitatea de audit public extern în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și așteptările societății”, Plenul  Curții de Conturi a României a aprobat prin Hotărârea de Plen nr.623/20.12.2022, publicată în M.Of partea I, nr.125/05.01.2023, noul Regulament privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate (potrivit art.11, alin.(2) din Legea 94/1992), sub denumirea de Regulament privind Activitatea de Audit Public Extern (RAAPE), act administrativ ce conține modificări majore în ceea ce privește: Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted martie 1, 2023 By admin

Referitor la articolul apărut în presă în data de 27.02.2023, în publicația ”Economedia”, Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), dorește să aducă următoarele completări cu privire la afirmațiile eronate ale conducerii Curții de Conturi în legătură cu faptul că ”În categoria personalului care îndeplinește și alte atribuții strict legate de funcția de control, asimilat auditorilor publici externi, se regăsește și funcția de consilier la cabinetele consilierilor de conturi, la cabinetele președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi, respectiv ai Autorității de Audit”, arată răspunsul instituției (…) Motivul pentru care consilierii personali beneficiază de pensie de serviciu este pentru că aceștia sunt asimilați auditorilor publici externi”. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

De la analfabetismul functional la cel institutional

Posted februarie 26, 2023 By admin

 Din nefericire, trăim acele vremuri în care analfabeții functionali nu doar că au ajuns să domine societatea în care trăim dar, odată cu dezvoltarea internetului, ”prostul satului” a devenit brusc sapient. Asistăm la o parcimonie fără precedent a tinerilor care reușesc să-și obțină diploma de bacalaureat, iar acest aspect a decelat o imagine greu de anticipat acum 30 ani, când am pornit pe drumul democrației. Astfel că școala, cu largul ajutor al societății în ansamblul ei, a devenit o imensă uzină de produs analfabeți funcționali care, în mod arealic, au monopolizat atât mediul online, cât mai ales instituțiile publice ale statului.

Ce este analfabetismul functional?

Spre deosebire de ”Analfabetul absolut” care, conform definiției UNESCO, este acea persoană care nu știe nici să scrie și nici să citească, ”Analfabetul functional” este persoana care, deși știe să citească și poate chiar memora un text citit, nu-l poate înțelege și nici nu poate formula idei proprii și concluzii raționale și pertinente pe baza acestuia Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

           Curtea de Conturi a României exercită controlul asupra modului de formare, de administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public – art. 140 din Constituția României și art.1, alin.1, Legea nr.94/1992, republicată și actualizată.

Curtea de Conturi a României furnizează Parlamentului și autorităților publice deliberative ale unităților administrativ-teritoriale RAPOARTE privind utilizarea și administrarea banilor publici, în conformitate cu principiile legalității, regularități, economicității, eficienței și eficacității.

Aceste Rapoarte sunt realizate de personalul de specialitate al Curții de Conturi, de auditorii publici externi – a.p.e. Cei care efectuează misiunile de control și audit financiar, nu cei care sunt asimilați auditorilor publici externi, care sunt doar asimilați ca statut și salarizare, dar nu desfășoară activitatea specifică Curții de Conturi. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

Referitor la poziția adoptată recent de către președintele unui alt sindicat din cadrul Curții de Conturi (SCCR), respectiv domnul Orzoiu, care s-a transformat în mesagerul președintelui Curții de Conturi, îndepărtându-se de principiile de etică care guvernează activitatea sindicală, dorim să vă aducem la cunoștință poziția doamnei Carmen Stănescu, cea care a înființat sindicatul la care facem referire mai sus și care l a condus în perioada  2007-octombrie 2011 și care a făcut parte din Plenul Curții de Conturi a României în perioada 2011-2020, în calitate de consilier de conturi:

 Despre mișcarea sindicală în Curtea de Conturi a României

Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu
   

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted februarie 12, 2023 By admin

 CURTEA DE CONTURI: Risipă de bani publici

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage public atenția asupra nerespectării de către Curtea de Conturi a principiilor de legalitate, regularitate, precum și a celor 3E (eficiență, economicitate și eficacitate), după cum urmează:

Curtea de Conturi a României are un corp de FORMATORI interni, bine pregătiți și atestați profesional, cu pregătirea cărora instituția a investit, în anii precedenți, sume considerabile, astfel încât aceștia să fie în măsură să asigure pregătirea profesională atât a noilor auditori ai Curții de Conturi, cât și să asigure pregătirea continuă a tuturor auditorilor publici externi din cadrul instituției, în domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, respectiv: domeniul auditului (financiar, de conformitate, al performanței), achiziții publice, audit intern, contabilitate bugetară, identificarea fenomenelor de fraudă și corupție, comunicare eficientă etc. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu