INFORMARE AUDITORI PUBLICI EXTERNI

2 min read

Vă aducem la cunoștință faptul că SNAPER a solicitat președintelui Curții de Conturi organizarea unei întâlniri în vederea punerii în aplicare a legii dialogului social în Curtea de Conturi:

Către,

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

 În atenția:

Domnului Mihai Busuioc – Președintele Curții de Conturi

            Stimate Domnule Președinte,

          Vă facem cunoscut faptul că Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER) este afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), federație reprezentativă la nivel național în sectorul de activitate “Administrație publică”, ce reprezintă interesele salariaților (funcționari publici şi personal contractual) din instituţii aparţinând   administraţiei centrale, precum şi din consiliile județene, primării şi instituţii subordonate acestora de pe întreg teritoriul ţării.

În această calitate vă înaintăm, în mod respectuos, solicitarea de a organiza o întâlnire cu reprezentanți ai SNAPER, în vederea promovării intereselor salariaţilor din cadrul Curții de Conturi/Autorității de Audit și identificării soluţiilor de stimulare a activităţii acestora, a promovării unei culturi organizaționale care să vină în sprijinul eforturilor depuse de dumneavoastră în ultima perioadă în acest sens, precum şi inițierii negocierilor în vederea încheierii unui Contract/Acord Colectiv de Muncă, în conformitate cu prevederile art. 129 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, cu modificările și completările ulterioare.

În speranţa că veţi răspunde favorabil solicitării noastre, dovedind astfel deschidere pentru promovarea unui dialog social constructiv,

Vă mulțumim,

Cristian Marinescu,

Președinte S.N.A.P.E.R.