INFORMARE AUDITORI PUBLICI EXTERNI

2 min read

Vă informăm că în data de 14.06.2022 am transmis către PLENUL CURȚII DE CONTURI, un e-mail prin care am solicitat Plenului să ne precizeze care sunt criteriile care stau la baza:
1. Promovării/Numirii unor auditori (fără examen) în funcții deconducere,
2.Acordării sporului pentru gestionarea de proiecte finanţate dinfonduri europene,

În atenția
Plenului Curții de Conturi,

Stimați consilieri de conturi,
Vă informez că Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi dinRomânia, sindicat afiliat la Federția Națională a Sindicatelor dinAdministrație, federație reprezentativă la nivel de sector de activitate”
Administrație ”, intenționează să demareze procedura privind negociere a unui Contract/Acord Colectiv de muncă, întrucât Curtea de Conturi este printre puținele instituții publice, în care nu există încă un
Contract/AcordColectiv de Muncă și în care nu se aplică Legea Dialogului Social.

În acest sens, auditori din cadrul instituției, membri ai SNAPER, sunt implicați în redactarea ”draftului” contractului colectiv de muncă.

Cu această ocazie, au fost identificate unele aspecte ce creează discriminare în rândul angajaților, prin lipsa unor proceduri transparente și mă refer aici la:
-Promovarea unor auditori pe funcții de conducere, prin împuternicire/delegație (fără examen);
– Acordarea unor salariați din cadrul Curții de Conturi (auditori, directori, personal contractual etc) a sporului pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene;

În acest sens, vă rugăm să faceți public către toți angajații Curții de Conturi care sunt criteriile care stau la baza:
1. Promovării/Numirii unor auditori (fără examen) în funcții de conducere,
2. Acordării sporului pentru gestionarea de proiecte finanţate din fonduri europene, astfel încât să fie eliminate discriminările în rândul salariaților și pentru ca SNAPER să aibă în vedere aceste criterii/proceduri în redactarea ”draftului” Contractului/Acordului colectiv de muncă.

Cristian Marinescu

președinte SNAPER