INFORMARE AUDITORI PUBLICI EXTERNI

4 min read

Referitor la HP nr. 460/19.11.2021, respectiv Anexa ”Nota privind modul de elaborare a programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2022”, în speță precizarea că ”se va respecta perioada prevăzută de acest calendar și la planificarea concediului de odihnă pe anul 2022 a personalului Curții de Conturi” în perioada precizată în Notă, respectiv ”15.08 – 02.09.2022 și 19.12 – 31.12.2022”, formulăm următoarele precizări:

• Dreptul la concediu de odihnă plătit este un drept constituțional, prevăzut de art. 41 alin. (2) din Constituție și garantat prin lege organică, respectiv prin art. 39 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii.

• Art. 14 din Codul Muncii privind intangibilitatea dreptului la concediu de odihnă statuează în mod explicit că ”(1) dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei concesiuni, renunțări sau limitări”. În același sens, este și art. 31 din Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene, precum Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru.

• De asemenea, art. 18 din Codul Muncii detaliază toate aspectele legate de programarea concediului de odihnă: ”(1) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. (2) Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă. (3) Prin programare individuală, se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni (4) În cazul perioadelor de concediu stabilite conform alin. (2) și (3), salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puțin 60 de zile anterioare efectuării acestuia. (5) În cazul în care programarea concediilor se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea, astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.”

Având în vedere cele arătate mai sus, precum și principiul constituțional al dreptului la muncă cu corespondentul său – dreptul la odihnă, subliniem că activitatea prestată de către salariat în beneficiul unui angajator într-un an calendaristic dă salariatului dreptul la concediu de odihnă plătit aferent perioadei prestate și obligă angajatorul la a acorda acest drept.

Concediul de odihnă este reglementat de norme imperative ale legii și este un drept garantat, în fiecare an, tuturor salariaților, la care nu se poate renunța și nici nu poate fi cedat, nu poate fi limitat, impus, ori restricționat.

În concluzie, apreciem că ”programarea colectivă” impusă prin Programul de activitate al Curții de Conturi pentru anul 2022 nu poate avea decât cel mult un caracter de recomandare, în nici un caz nu poate obliga salariații – personalul Curții de Conturi, la a-și programa concediul de odihnă pentru anul 2022 în perioadele stabilite, deoarece nu respectă prevederile legale minimale și imperative ale Codului Muncii.

Prin urmare, atât la definitivarea programului de activitate pe anul 2022, cât și la alocarea auditorilor in misiunile de audit programate pentru anul 2022, va trebui să se țină seama atât de ”Nota privind modul de elaborare a programului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2022”, cât și de programarea individuală a concediilor de către auditorii publici externi.

2023_01_SNAPER_Concediu de odihna

Președinte SNAPER,
Cristian Marinescu