CURTEA DE CONTURI: risipă de bani publici

Estimated read time 4 min read

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage public atenția asupra nerespectării de către Curtea de Conturi a principiilor de legalitate, regularitate, precum și a celor 3E (eficiență, economicitate și eficacitate), după cum urmează:

Curtea de Conturi a României are un corp de FORMATORI interni, bine pregătiți și atestați profesional, cu pregătirea cărora instituția a investit, în anii precedenți, sume considerabile, astfel încât aceștia să fie în măsură să asigure pregătirea profesională atât a noilor auditori ai Curții de Conturi, cât și să asigure pregătirea continuă a tuturor auditorilor publici externi din cadrul instituției, în domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, respectiv: domeniul auditului (financiar, de conformitate, al performanței), achiziții publice, audit intern, contabilitate bugetară, identificarea fenomenelor de fraudă și corupție, comunicare eficientă etc.

Cu toate acestea, noul președinte al Curții de Conturi, dl. Busuioc Mihai a schimbat radical strategia în ceea ce privește formarea profesională și, fără consultarea sindicatului sau/și a salariaților, a renunțat, în mod nejustificat, la pregătirea profesională a Auditorilor publici externi din cadrul Curții de Conturi, susținută în anii precedenți de către corpul de formatori al instituției, contractând, pe sume impresionante, cursuri de pregătire profesională cu terții.

Cu privire la acest aspect, în primul rând dorim să atragem atenția asupra faptului, că, prin neconsultarea sindicatului SNAPER sau a reprezentanților salariaților, președintele Curții de Conturi a încălcat prevederile art. 195 din Codul Muncii: „(1) Angajatorul persoană juridică care are mai mult de 20 de salariați elaborează anual și aplică planuri de formare profesională, cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanților salariaților. (2) Planul de formare profesională elaborat conform prevederilor alin. (1) devine anexă la contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate. (3) Salariații au dreptul să fie informați cu privire la conținutul planului de formare profesională”.
Precizăm faptul că, deși sindicatul SNAPER a solicitat președintelui Curții de Conturi negocierea unui Acord/Contract colectiv de muncă la nivel de unitate, acesta a refuzat, încălcând, prin aceasta, prevederile art. 97 din Legea dialogului social: „(1) Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităților care au cel puțin 10 angajați/lucrători, precum și la nivel de sector de negociere colectivă. (2) Inițiativa negocierii colective aparține oricăruia dintre partenerii sociali”.

În afara faptului că au fost încălcate prevederile legale mai sus menționate de către președintele Curții de Conturi, menționăm faptul că, pentru contractarea noilor cursuri de formare profesională, instituția a cheltuit sume uriașe, în condițiile în care acestea se dovedesc a fi inutile, după cum menționează chiar Auditorii publici externi participanți: „cursurile nu sunt adaptate la specificul legislației din țara noastră și nu prea au legătură cu procedurile noastre interne”.

Mai mult decât atât, există suspiciunea că unul dintre consilierii personali ai președintelui Busuioc, în speță doamna Comșa Simona s-ar putea afla într-un posibil conflict de interese, întrucât soțul acesteia (Comșa Radu) a avut relații contractuale (de consultanță) cu furnizorul de cursuri (Banca Mondială), din care a câștigat suma de 211.254 lei, după cum rezultă din declarația de avere a doamnei Comșa.
Prin urmare, sindicatul SNAPER consideră că, pe de-o parte au fost încălcate principiile de legalitate și regularitate, prin prisma nerespectării prevederilor legale mai sus menționate, iar pe de altă parte au fost încălcate principiile celor 3E, prin faptul că se face o risipă a banilor publici pe niște cursuri inutile și neadaptate la specificul legislației din țara noastră.

SNAPER
Contact@snaper.ro