COMUNICAT REFUZ DIALOG SOCIAL ȘI PLATĂ INDEMNIZAȚIE HRANĂ

3 min read

 Sindicatul National al Auditorilor Publici Externi din Romania (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Nationala a Sindicatelor din Administratie (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește să aducă la cunoștința publicului faptul că SNAPER, prin intermediul FNSA a sesizat INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ AL MUICIPIULUI BUCUREȘTI pentru refuzul repetat al președintelui Curții de Conturi, domnul Busuioc, de inițiere a negocierilor privind contractul colectiv de muncă.

SNAPER a solicitat în repetate rânduri inițierea negocierii în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă, începând cu anul 2022, ultima solicitare fiind prin adresa nr. 32251/20.04.2023.

Din păcate, și în acest caz, Președintele Curții de Conturi a României, domnul Busuioc încalcă legea, tratând instituția pe care o conduce ca pe ”propria moșie”, iar pe salariații Curții de Conturi ca pe proprii angajați.

Îi amintim, cu această ocazie președintelui Curții de Conturi faptul că legea este obligatorie, inclusiv pentru domnia sa și îi invederăm prevederile Legii nr. 367/2022:

“Negocierea colectivă este obligatorie la nivelul unităţilor care au cel puţin 10 angajaţi/lucrători”, iar “iniţiativa negocierii colective aparţine oricăruia dintre partenerii sociali.” În termen de 15 zile calendaristice de la data declanşării procedurilor de negociere prevăzute de art. 97, angajatorul avre obligaţia legală de a convoca organizația sindicală ca partener social ȋndreptățit, ȋn condițiile art. 102 alin. (1) lit.B, ind. A) pct. 2, în vederea negocierii contractului colectiv de muncă şi acordului colectiv, de a organiza prima şedință de negociere, de a stabili un calendar şi alte detalii ale negocierii colective şi de a desemna o comisie de negociere din partea angajatorului.

 Ȋn conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 367/2022, neîndeplinirea de către angajator a obligației de negociere colectivă prevăzută de Art. 97 alin. (1), consituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei. Menționăm, de asemenea, că ȋn conformitate cu art. 1, pct. 25 llit. a) şi art. 126 lit. a) din Legea dialogului social, refuzul angajatorului de a ȋncepe negocierea colectivă poate determina declanşarea conflictului colectiv de muncă cu consecința perturbării activității instituției şi serviilor publice prestate”

 De asemenea, precizăm faptul că, tot din cauza domnului președinte Busuioc, care a refuzat acordarea indemnizației de hrană legal cuvenită salariaților Curții de Conturi începând cu anul 2018, SNAPER va deschide un proces în instanță pentru recuperarea indemnizației de hrană pe ultimii 3 ani, iar onorariul plătit avocatului, în cazul în care salariații vor câștiga procesul va fi imputat, în mod direct acestuia.

Din cunoștințele noastre, Curtea de Conturi este singura instituție publică care nu a pus în aplicare prevederile art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, deși SNAPER a somat în repetate rânduri conducerea instituției pentru a intra în legalitate.

Echipa snaper

contact@snaper.ro