COMUNICAT. Cum Hărțuiește Președintele CURȚII DE CONTURI liderii de sindicat incomozi, care i-au atras atenția că încalcă legea!

12 min read

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește să atragă public atenția asupra faptului că președintele Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, după ce a fost SOMAT de către SNAPER, prin intermediul Inspectoratului Teritorial de Muncă să respecte legea dialogului social și să negocieze contractul colectiv de muncă, ABUZEAZĂ din nou de poziția pe care o deține hărțuind Liderii și membrii de Sindicat ai SNAPER.

Liderii de sindicat ai SNAPER, i-au reproșat președintelui Curții de Conturi, de mai multe ori faptul că acesta abuzează de poziția pe care o deține, prin încălcarea unor acte normative, după cum urmează:


Refuzul nejustificat al președintelui Busuioc de a acorda drepturi legale și obligatorii angajaților

Este vorba de indemnizația de hrană și decontarea contravalorii ochelarilor de vedere, cuvenite salariaților Curții de Conturi, în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a 1. DIRECTIVEI CONSILIULUI din 29 mai 1990, privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 87/391/CEE] (JURNALUL OFICIAL AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE L 156/14/21.06.1990), art. 9, Legii nr. 319 din 14 iulie 2006, a securității și sănătății în muncă (M.O. nr. 646 din 26 iulie 2006), art. 5, H.G. nr. 1.028 din 9 august 2006, privind cerințele minime de securitate și sănătate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare (M.O. nr. 710 din 18 august 2006), art. 4, Hotărârea din data de 22 decembrie 2022, a Curții de Justiție Europene având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Curtea de Apel Cluj (România), prin decizia din 12 aprilie 2021, primită de Curte la 24 iunie 2021, în procedura TJ împotriva Inspectoratului General pentru Imigrări deși SNAPER a somat în repetate rânduri conducerea instituției pentru a intra în legalitate.

Din acest motiv, atât SNAPER, cât și alți salariați ai Curții de Conturi, individual sau în mod colectiv au deschis mai multe procese în instanță pentru recuperarea indemnizației de hrană pe ultimii 3 ani.

Precizăm, de asemenea, faptul că onorariul plătit avocaților, în cazul acestor procese va fi suportat de către Curtea de Conturi, de la bugetul de stat, în condițiile în care în mod normal, acesta reprezintă un prejudiciu adus bugetului de stat de către președintele Busuioc, în calitate de ordonator de credite și de persoană vinovată.

De altfel, nu întâmplător și pe repede înainte, cu mare grabă și doar urmare a sesizărilor SNAPER (în fața opiniei publice prin comunicate și a ITM București), s-a decis plata îndemnizației de hrană începând de luna trecută ceea ce echivalează implicit cu recunoașterea abuzului comis prin refuzul plății acestuia timp de mai bine de trei ani și a manierii complet autocrate în care domnul Busuioc Mihai a învățat și înțelege să conducă o instituție cum este Curtea de Conturi a României la 34 de ani de la evenimentele din 1989.


Refuzul nejustificat al președintelui Busuioc de a accepta negocierea contractului colectiv de muncă,

Deși președintele CCR a fost somat în repetate rânduri de către conducerea SNAPER să accepte negocierea contractului colectiv de muncă, acesta a REFUZAT, fără motiv, iar prin aceasta au fost încălcate prevederile art. 97 alin (1) din Legea nr. 367/2022 privind dialogul social.

         Menționăm faptul că, în conformitate cu prevederile art. 175 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 367/2022, ”neîndeplinirea de către angajator a obligației de negociere colectivă prevăzută de Art. 97 alin. (1), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000 lei la 20.000 lei. Menționăm, de asemenea, că în conformitate cu art. 1, pct. 25 lit. a) și art. 126 lit. a) din Legea dialogului social, refuzul angajatorului de a începe negocierea colectivă poate determina declanșarea conflictului colectiv de muncă cu consecința perturbării activității instituției și serviciilor publice prestate”

SNAPER a solicitat în repetate rânduri inițierea negocierii în vederea încheierii unui contract colectiv de muncă, începând cu anul 2022, ultima solicitare fiind prin adresa nr. 32251/20.04.2023, astfel că, doar ulterior sesizării ITM București conducerea Curții de Conturi a inițiat procedura de începere a derulării consultărilor și negocierii contractului Colectiv de Muncă, respectiv în cursul lunii august deși știa că această perioadă este destinată concediilor de odihnă, perioadă impusă ilegal de aceeași conducere în frunte cu dl. Busuioc Mihai.


Numirea în cadrul proiectului ”SAI pentru cetățean”, finanțat din fonduri europene, a consilierilor personali,

Președintele Mihai Busuioc și-a băgat proprii consilieri personali în cadrul proiectului ”SAI pentru Cetățean”, finanțat din fonduri europene, deși aceștia nu au competența și nici expertiza necesară. Mai mult decât atât, nu a fost organizat un minim proces de selecție pentru a se da posibilitatea tuturor auditorilor publici externi pentru a beneficia de această oportunitate.

Prin aceasta, consilierii personali ai președintelui Busuioc beneficiază, în mod nemeritat și nelegal, de sporul de gestionare al fondurilor europene, iar surse din interiorul Curții de Conturi, apropiate de cabinetul președintelui afirmă că, prin aceasta Busuioc împarte banii proveniți din proiectele europene cu consilierii săi.

Sumele sunt considerabile, după cum rezultă și din declarațiile de avere ale consilierilor săi personali, implicați în proiectul european mai sus menționat:

 • doamna Comșa Simona (consilier personal al președintelui Busuioc) a câștigat în anul 2021 de la Curtea de Conturi (conform declarației de avere publicată pe site-ul CCR) venituri salariale de 145.952 lei, reprezentând un salariu lunar de 162 lei/lunar (mai mult chiar decât un director de Cameră de Conturi);
 • Domnul Nichita Dumitru (consilier personal al președintelui Busuioc – la bază teolog și care fără să aibă vreo tangență cu domeniul a fost numit și președinte al Comitetului de Etică cu încălcarea chiar a Codului de Etică) a câștigat în anul 2021 venituri anuale în cuantum de 139.865 lei, reprezentând un salariu lunar de 655 lei (conform declarației de avere publicată pe site-ul CCR);
 • domnul Costel Costineanu (consilier al președintelui Busuioc) a câștigat în anul 2021 venituri anuale în cuantum de 130.028 lei, reprezentând un salariu lunar de 835 lei.

Față de aceste fapte ce i-au fost reproșate președintelui Busuioc de către conducerea SNAPER, acesta a găsit de cuviință ”să se răzbune” pe conducerea SNAPER, numind mai multe comisii de cercetare disciplinară pentru cercetarea disciplinară a președintelui SNAPER sau a unor membrii, pentru fapte inventate sau închipuite de președintele Busuioc, după cum urmează:

 1. Numirea unei comisii de cercetare disciplinară împotriva președintelui SNAPER (care a mai fost destituit abuziv din funcție în anul 2022, tot ca urmare a demersurilor acestuia de invitare la dialog social a conducerii CCR), întrucât acesta, în cadrul unei ședințe interne desfășurată online, și-a permis să amintească președintelui Busuioc că acesta încalcă legea refuzând atât dialogul social, cât și acordarea indemnizației de hrană salariaților Curții de Conturi.

2. Numirea unei ”Comisii de analiză” și invitarea președintelui SNAPER în vederea clarificării unor aspecte referitoare la publicarea unor materiale pe pagina de web a SNAPER, care aduc atingere ”prestigiului Curții de Conturi”;

3. Numirea unor comisii de cercetare disciplinară împotriva vicepreședintelui SNAPER;

Practic, aceste comisii, președintele Curții de Conturi abuzează de poziția pe care o deține încălcând prevederile legii dialogului social, astfel:

 • 7 din Legea dialogului social: ”(2) Este interzisă orice intervenție din partea autorităților publice, a angajatorilor și a organizațiilor acestora de natură să limiteze ori să împiedice exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1). (4) Imixtiunile în activitatea unei organizații sindicale, de tipul celor prevăzute la alin.(2) și (3), se constată de către Inspecția Muncii.”
 • 176 ”(2) Condiționarea sau constrângerea, în orice mod, având ca scop limitarea exercitării atribuțiilor funcției membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”

Menționăm faptul că S.N.A.P.E.R. este o organizație sindicală independentă, constituită pe baza dreptului de liberă asociere a angajaților care își desfășoară activitatea în Curtea de Conturi a României, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislația națională și în contractele individuale de muncă, precum și pentru promovarea intereselor profesionale, economice și sociale ale membrilor săi și funcționează în baza Legii nr. 367/2022 privind dialogul social.

În conformitate cu legea nr. 367/2022 privind dialogul social și a Statutului, SNAPER este independentă față de autoritățile publice, de partidele politice și de organizațiile patronale.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea dialogului socialConstituirea, organizarea, funcționarea, reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale se reglementează prin statutul adoptat de membrii săi, cu respectarea prezentei legi. În absența unor prevederi statutare exprese cu privire la reorganizarea și încetarea activității organizației sindicale, se vor aplica dispozițiile de drept comun privind reorganizarea și încetarea persoanelor juridice

În conformitate, cu art. 10 din Statut (Obiectivele sindicatului), S.N.A.P.E.R. are un program propriu de acțiune, prin care își propune, printre altele și următoarele obiective:

 • fie independent față de autoritățile publice, de partidele politice și de organizațiile patronale;
 • folosească toate mijloacele legale pentru punerea în valoare și apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale membrilor de sindicat;
 • să asigure ca sunt respectate drepturile fundamentale ale membrilor săi cu privire la muncă, la protecție socială și securitatea muncii, la odihnă și asigurări sociale, ajutor în caz de șomaj, la pensie, și la alte drepturi garantate de legislația în vigoare;
 • să se asigure că membrii săi beneficiază de un climat adecvat la locul de muncă, ca le sunt respectate drepturile prevăzute în ”Statutul auditorului public extern” și în ”Codul de conduită etică și profesională a personalului Curții de Conturi”;
 • să participe la încheierea Acordului colectiv de muncă la nivelul instituției, a contractelor individuale de muncă și să urmărească respectarea prevederilor acestora;
 • să promoveze transparența dialogului social în Curtea de Conturi.În concluzie, din coroborarea prevederilor legale mai sus menționate rezultă că SNAPER este o organizație independentă față de autoritățile publice, de partidele politice și de organizațiile patronale și implicit acesta nu se subordonează Plenului Curții de Conturi.

În ceea ce privește afirmația că postările publicate pe pagina de web a SNAPER aduc atingere prestigiului Curții de Conturi, precizăm faptul că postările SNAPER reflectă imaginea fidelă a ceea ce se întâmplă în interiorul Curții de Conturi și au fost făcute în conformitate cu prevederile legii dialogului social și a statutului SNAPER, în următoarele condiții:

 • Pentru a apăra drepturile și interesele legitime ale membrilor de sindicat în condițiile în care conducerea Curții de Conturi: a refuzat aplicarea legii dialogului social, negocierea unui contract colectiv de muncă, acordarea indemnizației de hrană legal datorată salariaților, a impus auditorilor perioada de concedii, a promovat în funcții de conducere persoane fără experiență și expertiza necesară sau persoane ce au probleme de integritate, au desemnat în proiectele europene (fără a avea la bază un minim proces de selecție) persoane ce nu au expertiza necesară, au hărțuit auditorii publici externi, utilizează Comitetul de Etică în scop de intimidare etc;
 • Pentru proteja imaginea instituției – context în care postările SNAPER au avut ca fundament informații provenite din surse deschise – articole de presă, comentarii publice făcute la aceste articole, în raport cu care nu ați uzat de drept la replica și nu ați solicitat ștergerea postărilor, ori neavând nici o luare de poziție în acest sens se prezumă că implicit conțin informații veridice.
 • Pentru a promova transparența – prin exprimarea unor opinii, concepute de membrii de sindicat, pe baza unei argumentații pertinente (fundamentate din punct de vedere legal), cu privire la normele legale încălcate prin acțiunile și deciziile luate de Plenul Curții de Conturi a României;

Sub nici o formă și în nici o împrejurare auditorii publici externi, membri ai SNAPER, prin   activitatea, conduita și pozițiile exprimate nu au adus atingere prestigiului acestei instituții.

Menționăm faptul că anul trecut, președintele SNAPER a mai fost destituit abuziv din funcție de același președinte Busuioc, iar instanța, respectiv Tribunalul București a decis repunerea acestuia pe funcție, ceea ce îl plasează pe acesta într-o situație de ”recidivă”, demonstrând încă o dată dacă mai era nevoie că managementul domnului Busuioc Mihai, proprii unei culturi organizaționale știute doar de acesta, este limitativ și superficial rezumat fiind la aplicarea abuzului și hărțuirii angajaților instituției.