INFORMARE AUDITORI PUBLICI EXTERNI. OBSERVAȚII LA PROIECTELE STATUTULUI ȘI ALE CODULUI ETIC

1 min read

 OBSERVAȚII LA PROIECTELE STATUTULUI AUDITORULUI PUBLIC EXTERN ȘI ALE CODULUI DE CONDUITĂ A PERSONALULUI CURȚII DE CONTURI A ROMÂNIEI

 Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, dorește să atragă public atenția asupra faptului că prevederile proiectului Statutului Auditorului Public extern și ale proiectului Codului de conduită al personalului Curții de Conturi conține prevederi incompatibile cu cu cele reglementate în Codul Muncii, astfel încât solicită pe această cale autorilor celor două proiecte să analizeze și să ia în considerare observațiile indicate în documentele anexate la prezentul comunicat.

Totodată, Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România  invită colegii auditori publici externi, ca în măsura identificării altor erori sau neconformități prevăzute în cele proiecte, să le comunice pe adresa de e-mail a sindicatului.