MAI RESPECTĂ CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI CERINȚELE PRIVIND INDEPENDENȚA  INSTITUȚIILOR SUPREME DE AUDIT?

4 min read

Independența SAI este crucială pentru garantarea transparenței și integrității managementului public.

Reamintim faptul că membrii EUROSAI, reuniți la cel de-al VIII-lea Congres al Organizației, desfășurat la Lisabona în perioada 30 mai – 2 iunie 2011, au aprobat Declarația EUROSAI „Consolidarea independenței ISA”. Declarația EUROSAI privind independența SAI manifestă angajamentul deplin al EUROSAI în consolidarea și sprijinirea independenței SAI.

Mai târziu în acel an, la 22 decembrie 2011, a 66-a Adunare Generală a Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția A/66/209 privind independența SAI: „Promovarea eficienței, responsabilității, eficacității și transparenței administrației publice prin consolidarea SAI”.

Rezoluția ONU A/66/209 încurajează statele membre să aplice, în concordanță cu structurile lor instituționale naționale, principiile independenței stabilite în Declarația de la Lima, adoptată de a IX-a INCOSAI în 1977, și în Declarația de la Mexic, adoptată de XIX. INCOSAI în 2007.

Președinția și Secretariatul EUROSAI au contribuit la diseminarea Declarației EUROSAI privind independența SAI în rândul membrilor Organizației, încurajându-i să întreprindă acțiuni active în acest sens și monitorizând acțiunile întreprinse la nivel național pentru promovarea întăririi controlului public extern prin mijloace de consolidare a independenței SAI.

De asemenea, menționăm că la 19 decembrie 2014, cea de-a 69-a Adunare Generală a Națiunilor Unite a aprobat o nouă Rezoluție (A/RES/69/228 – „Promovarea eficienței, responsabilității, eficacității și transparenței administrației publice prin consolidarea SAI-urilor”) care extinde conținutul rezoluției anterioare, îndemnând statele membre să acorde atenția cuvenită atât independenței și consolidării capacităților instituțiilor lor supreme de audit, cât și aplicării în cadrul lor de reglementare a principiilor Declarațiile de la Lima și Mexic. Aceștia sunt, de asemenea, îndemnați să-și intensifice cooperarea cu INTOSAI.

Cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la Declarația de la Lima, SAI din Peru a organizat o conferință celebrativă a independenței SAI la Lima, Peru, la 5 decembrie 2017 și a prezentat publicația „40 de ani de Declarația de la Lima a INTOSAI”.


În consecință, eforturile INTOSAI de a „susține și pleda pentru independența ISA” au fost incluse ca prioritate transversală în Planul său strategic 2017-2022. În cadrul Planului Strategic se pune accent pe consolidarea independenței SAI-urilor, concentrată pe trei resurse independente pentru fluxul de lucru al ISA:

În plus, Sondajul Global din 2017 a arătat că peste 50% dintre ISA care au răspuns studiului s-au confruntat cu circumstanțe amenințătoare în ceea ce privește independența lor.

Majoritatea membrilor EUROSAI și-au asumat un angajament față de aceste inițiative, promovându-și informațiile în cadrul propriilor instituții și a personalului lor, precum și în rândul cetățenilor și mass-media și cerând parlamentelor și guvernelor țărilor lor să recunoască Rezoluția și să oferi-i un sprijin eficient.


Totuși, se pare că țara noastră face excepție de la asumarea acestor angajamente, mai ales odată cu venirea noului președinte Mihai Busuioc, care a transformat vechea cultură organizațională, axată pe principiile INTOSAI, pe unele mai ”moderne”, de tip sovietic, comunist.

De asemenea, odată cu aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al Curții de Conturi, ce modifică radical vechiul Regulament, prin slăbirea atribuțiilor și a independenței Curții de Conturi, instituția a devenit un instrument politic. Și asta în condițiile în care noul Regulament a fost modificat în mod ilegal, printr-un act infra-legal (Hotărâre de Plen), în condițiile în care acesta a adus modificări la Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi și în condițiile în care printre printre principalele modificările se numără faptul că:

  • Rapoartele de Control sunt aprobate de Plenul CCR;
  • propunerile de sesizare a organelor de cercetare penală sunt de asemenea aprobate de PLenul CCR (Numit politic) și care nu are competență în acest sens, el practic erijându-se în mod ilegal în organ de cercetare penală;
  • se stabilesc limite valorice de la care vor fi verificate entitățile publice;
  • auditorii CCR nu vor mai emite Decizii, ci simple Recomandări;
  • se va pune din ce în ce mai mult accentul pe auditul de performanță, renunțându-se la misiunile de control;