Informări Archive

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted aprilie 5, 2023 By admin

Vă informez, în mod oficial că astăzi 05.04.2023, s-a făcut dreptate, instanța de fond, Tribunalul București, s-a pronunțat, prin decizie, ADMIȚÂND contestația mea la decizia de concediere disciplinară la care am fost supus, în mod abuziv și nelegal, în anul 2022 de către conducerea Curții de Conturi a României.

Astăzi, instanța a dispus anularea ca NELEGAL a ordinului emis de către Președintele Curții de Conturi a României privind destituirea mea din funcție, ”cu repunerea părților situația anterioară şi reintegrarea reclamantului pe postul şi funcţia deţinute anterior emiterii Ordinului nr. 580/21.06.2022. Dispune obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, începând cu data concedierii şi până la data reintegrării efective pe postul deținut anterior”. Read the remainder of this entry »

2 Comments so far. Join the Conversation

EPISODUL I. NEVALORIFCAREA CORESPUNZĂTOARE A CONSTATĂRILOR; OMITEREA SESIZĂRII ORGANELOR DE CERCETARE PENALĂ

       Una dintre principalele atribuții ale Curții de Conturi este exercitarea funcției de control asupra modului de formare a resurselor bugetului de stat, iar instituția responsabilă de colectarea banilor la buget este ANAF.

         După cum bine știm țara noastră este codașă în UE în ceea ce privește gradul de colectare a TVA, cu un Gap de TVA de aproximativ 3% din PIB, adică 7,4 mld euro în anul 2020 (36 mld. lei), ceea ce înseamnă în jur de 35% din veniturile estimate.

       Deși, pentru a nu-și arăta incompetența, guvernanții arată cu degetul către sectorul privat (în special către multinaționale) că nu și plătesc obligațiile fiscale către statul român, aceiași guvernanți au numit în funcții cheie în două instituții importante ale statului român (ANAF și Curtea de Control) persoane care nu au făcut nimic pentru a crește gradul de colectare la buget.

Read the remainder of this entry »

1 Comentariu. Se alăture conversaţie

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted martie 1, 2023 By admin

Referitor la articolul apărut în presă în data de 27.02.2023, în publicația ”Economedia”, Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), dorește să aducă următoarele completări cu privire la afirmațiile eronate ale conducerii Curții de Conturi în legătură cu faptul că ”În categoria personalului care îndeplinește și alte atribuții strict legate de funcția de control, asimilat auditorilor publici externi, se regăsește și funcția de consilier la cabinetele consilierilor de conturi, la cabinetele președintelui și vicepreședinților Curții de Conturi, respectiv ai Autorității de Audit”, arată răspunsul instituției (…) Motivul pentru care consilierii personali beneficiază de pensie de serviciu este pentru că aceștia sunt asimilați auditorilor publici externi”. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

Referitor la poziția adoptată recent de către președintele unui alt sindicat din cadrul Curții de Conturi (SCCR), respectiv domnul Orzoiu, care s-a transformat în mesagerul președintelui Curții de Conturi, îndepărtându-se de principiile de etică care guvernează activitatea sindicală, dorim să vă aducem la cunoștință poziția doamnei Carmen Stănescu, cea care a înființat sindicatul la care facem referire mai sus și care l a condus în perioada  2007-octombrie 2011 și care a făcut parte din Plenul Curții de Conturi a României în perioada 2011-2020, în calitate de consilier de conturi:

 Despre mișcarea sindicală în Curtea de Conturi a României

Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted februarie 12, 2023 By admin

 CURTEA DE CONTURI: Risipă de bani publici

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage public atenția asupra nerespectării de către Curtea de Conturi a principiilor de legalitate, regularitate, precum și a celor 3E (eficiență, economicitate și eficacitate), după cum urmează:

Curtea de Conturi a României are un corp de FORMATORI interni, bine pregătiți și atestați profesional, cu pregătirea cărora instituția a investit, în anii precedenți, sume considerabile, astfel încât aceștia să fie în măsură să asigure pregătirea profesională atât a noilor auditori ai Curții de Conturi, cât și să asigure pregătirea continuă a tuturor auditorilor publici externi din cadrul instituției, în domeniile în care aceștia își desfășoară activitatea, respectiv: domeniul auditului (financiar, de conformitate, al performanței), achiziții publice, audit intern, contabilitate bugetară, identificarea fenomenelor de fraudă și corupție, comunicare eficientă etc. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted februarie 6, 2023 By admin

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage public atenția asupra nerespectării prevederilor Constituționale, precum și cele ale Legii nr. 94/1992 privind funcționarea Curții de Conturi de către președintele Curtii de Conturi, domnul Mihai Busuioc.

Modificarea Regulamentului CCR s-a realizat printr-un act infra-legal (hotărâre de plen) și nu prin lege, așa cum prevede Constituția. Mai mult decât atât, modificările la Regulament s-au realizat într-un mod netransparent, fără o dezbatere publică și fără consultarea celor implicați: auditori publici externi,  sindicat,  societate civilă și mai ales fără ”acordul” Parlamentului, în condițiile în care au fost adăugări la Lege.

La realizarea acestui Regulament a fost implicat un grup restrâns de persoane din cadrul Curtii de Conturi, respectiv persoane apropiate președintelui CCR, precum și consilierii personali ai acestuia, care nu au pregătirea, experiența și expertiza necesară pentru a opera astfel de modificări. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

La data de 24 ianuarie 1864, la cinci ani de la Unirea Principatelor Române, din anul 1859, ”voind a da o garanţie mai mult Țării despre dorinţa Noastră, ca întrebuinţarea banilor publici să fie supusă unui control, pe cât de serios pe atât de neatârnat de orice bănuieli de înrâurire din partea agenţilor însărcinaţi cu manipulația bugetului”, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Legea pentru înființarea Curții de Conturi.

Actul normativ a fost publicat, în aceeași zi, de 24 ianuarie, în M.O nr. 18, fiind semnată de către ministrul Secretar de Stat de la acea vreme, Mihail Kogălniceanu. 

Despre Alexandru Ioan Cuza se cunosc nenumărate povești, transmise din generație în generație, potrivit cărora marele domnitor mergea adesea, deghizat în simplu sătean, prin piețe și târguri făcând dreptate și pedepsindu-i pe negustorii corupți, care vindeau cu ”ocaua mică”. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

COMUNICAT DE PRESĂ

Posted ianuarie 18, 2023 By admin

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA, atrage, în mod public, atenția supra modificărilor pe care Plenul Curții de Conturi (CCR) le-a făcut asupra Regulamentului de Organizare și Funcționare al Curții de Conturi (RODAS), ce ar putea fi considerat un posibil atac la SIGURANȚA NAȚIONALĂ.

Sub pretextul implementării proiectului derulat de CCR sub titulatura ”SAI pentru cetățean”, care declarativ vizează ”o reformă instituțională al cărui scop este de acela de a-și consolida capacitatea de a realiza activitatea de audit public extern în conformitate cu standardele internaționale în domeniu și așteptările societății, conducerea CCR a aprobat recent noul RODAS, ce conține modificări majore în ceea ce privește: ”modul de desfășurare a misiunilor de audit, structura și conținutul actelor încheiate de către personalul de specialitate, modul de valorificare a acestora precum și selectarea entităților ce urmează a fi incluse în programul anual de verificare”.

Dorim să subliniem faptul că, prin acest nou Regulament, în afara faptului că se încalcă prevederile constituționale, se dorește și o slăbire substanțială a rolului, puterii și a atribuțiilor Curții de Conturi, în condițiile în care, după cum bine știm, în țara noastră auditul intern și controlul intern managerial din cadrul instituțiilor publice ale statului nu funcționează, întotdeauna, în mod corespunzător. Read the remainder of this entry »

Fii primul care comentariu

COMUNICAT

Posted decembrie 4, 2022 By admin

Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România (SNAPER), sindicat afiliat la Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA), parte a CARTEL ALFA se delimitează public de faptele de care este acuzat domnul Niculae Bădălău, vicepreședinte al Autorității de Audit și membru în Plenul Curții de Conturi, arestat recent în urma unei anchete a DNA.

Indiferent de rezultatul anchetei, nu putem accepta ca instituția noastră să fie asociată cu astfel de fapte infracționale.

Considerăm imperios necesar reabilitarea imaginii Curții de Conturi pentru a nu afecta activitatea acestei instituții, de o importanță vitală în ceea ce privește modul în care instituțiile publice ale statului utilizează fondurile publice și administrează patrimoniul public, astfel încât contribuabilul român să știe în permanență că impozitele și taxele pe care le virează statului sunt utilizate de ordonatorii de credite cu respectarea principiilor eficienței, eficacității, economicității și mai ales, a legalității și regularității.

Dorim pe această cale să asigurăm pe toți cetățenii țării că auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi rămân fideli profesiei de auditor public extern și vor respecta prevederile legale și atribuțiile conferite prin lege instituției supreme de audit a satului român.

Biroul Executiv SNAPER

Fii primul care comentariu

Afiliere

Posted mai 10, 2020 By admin

Începând cu luna mai 2020, Sindicatul Național al Auditorilor Publici Externi din România s-a afiliat la FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN ADMINISTRAȚIE ( https://www.fnsa.eu/ ), și face parte din CONFEDARAȚIA CARTEL ALFA ( https://www.cartel-alfa.ro/ );

Fii primul care comentariu