Propunerea SNAPER privind Contractul Colectiv de Muncă

Estimated read time 2 min read

SNAPER informează auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi că, după 3 ani de la prima la inițiativă a SNAPER privind negocierea unui Contract Colectiv de Muncă, conducerea Curții de Conturi a decis constituirea unei Comisii de Negociere Colectivă în cadrul procesului de dialog social la nivelul Curții de Conturi.

SNAPER este singurul sindicat din cadrul Curții de Conturi, care întrunește condițiile legale pentru a negocia Contractul Colectiv de Muncă.

În această calitate, vă supunem spre analiză ”Draftul” Contractului Coltiv de Muncă pe care SNAPER îl va negocia cu angajatorul, Curtea de Conturi a României.

Toți auditorii publici externi din cadrul Curții de Conturi și ai Autorității de Audit sunt invitați să vină cu propuneri și amendamente la Proiectul de Contract Colectiv de Muncă, propus de membrii SNAPER, ce poate fi descărcat de aici: DRAFT_CCM_SNAPER_2023

Contractul Colectiv de Muncă este structura pe 12 CAPITOLE, după cum urmează:

 CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE ………………………………………………………………………..

CAPITOLUL II. TIMPUL DE MUNCĂ ŞI DE REPAUS …………………………………………………

CAPITOLUL III. SALARIZARE, DREPTURI, INDEMNIZAŢII ŞI SPORURI ……………..

CAPITOLUL IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR ………………………………………………………………

CAPITOLUL V. MĂSURI PRIVIND CONDIŢIILE DE MUNCĂ, SĂNĂTATEA,

SECURITATEA MUNCII ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ …………………………………………………….

5.1 Măsuri privind protecția salariaților împotriva hărțuirii la locul de muncă …………

5.2. Măsuri privind menținerea și îmbunătățirea condițiilor de Muncă, Sănătate

și Securitate în muncă …………………………………………………………………………………..

5.3. Măsuri de Protecție Socială ………………………………………………………………………………..

5.4. Munca și Protecția Femeilor ………………………………………………………………………………..

CAPITOLUL VI. ÎNCHEIEREA, EXECUTAREA, MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ ………………………………………………………………….

CAPITOLUL VII. EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ….

CAPITOLUL VIII. FORMAREA ŞI PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ ……………………..

CAPITOLUL IX. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ

CAPITOLUL X. MĂSURI CU PRIVIRE LA SINDICAT ŞI LA PROTECŢIA CELOR

ALEŞI ÎN ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI ………………………………

CAPITOLUL XI. MENȚIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITĂȚILE SPECIFICE

AUDITORILOR PUBLICI EXTERNI ……………………………………………………………………………

CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE ……………………………………………………………….